Мин.сел.хоз.
Новость 13 августа

Ош шаарында «Евразиялык экономикалык биримдик интеграциясынын алкагында жайыт жана мал чарбачылыгын башкаруу»  жөнүндө семинар- тренинг өткөрүлдү

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин 2018- жылдын 27 - июлунда 1- жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча министрлик райондук агрардык  өнүктүрүү  башкармалыктарынын адистерине «Евразиялык экономикалык биримдик интеграциясынын алкагында жайыт жана мал чарбачылыгын башкаруу» темасында семинар – тренингин өткөрдү.

В  городе Ош проведен  семинар – тренинг «Управления пастбищами и животноводством в условиях интеграции Евразийского экономического союза».

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  по итогам  коллегии Министерства за 1ое полугодие от 24.07.2018 года,    провел   семинар – тренинг для сотрудников районных управлений аграрного развития Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской области 10 августа 2018 года на тему «Управления пастбищами и животноводством в условиях интеграции Евразийского экономического союза».

Подробнее
Новость 10 августа

Кадамжай районундагы Кыргызстан үрөнчүлүк чарбасында эксперименттердин жыйынтыгы боюнча буудайдын түшумдүүлүгү 25% га жогорулады

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргызагробиоборбору Баткен областында экологиялык таза айыл чарба азыктарын өндүрүүнү жогорулатуу максатында 2017-жылдын 21-жана 24-октябрь күндөрү семинар өткөрүлүп, семинарда Баткен районунун Кызыл Дан үрөөнчүлүк чарбасынын 9 га жана Кадамжай районунун Кыргызстан үрөөнчүлүк чарбасынын 5 га аянтындагы  күздүк буудайдын жагымсыз шарттарга туруктуулугун, сапатын, түшүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында өсүмдүктөрдүн өсүүсүн жөнгө салуучу биологиялык стимулятор биолигнинди пайдалануу боюнча эксперимент коюлган.

В семеноводческих  хозяйствах  Кадамжайского района в ходе проведения экспериамента была повышена  урожайность на 25 %
Кыргызагробиоцентр Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности  и мелиорации Кыргызской Республики в целях повышения производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции 2 1и 24 октября 2017 года проводили семинар. На семинаре был  проведен эксперимент на 5 га озимой пшеницы в семеноводческом хозяйстве Кызыл Дан Баткенского района и 9 га озимой пшеницы в семеноводческом хозяйстве Кыргызстан Кадамжайского района, по применению биологического стимулятора роста и развития растений биолигнина в повышении качества, урожайности и устойчивости к неблагоприятным условиях.

Подробнее
Новость 8 августа

2018-жылы өстүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүн оруп жыйуунун жүрүшү  тууралуу 8-августка  карата  АНАЛИТИКАЛЫК МААЛЫМАТ
Анализ көрсөткөндөй, айдоо аянттарынын чарбалык субъекттерге болгон пайыздык катнашы төмөндөгүдөй: 
Айдоо аянттардын негизги  бөлүгү дыйкан, фермердик чарбаларга тийиштүү – 924,1 миң гектар, же жалпы айдоо аянтынын 71,8 пайызын түзөт;
- мамлекеттик жана коллективдүү чарбалар – 54,4 миң гектар, же 4,2 пайыз;
- калктуу конуштардын айдоо жерлери  75,9 миң гектар, же 5,9 пайыз;
-айыл чарба багытындагы мамлекеттик фонддун жерлер айдоо аянттары жана  айыл өкмөттүн аймагындагы айдоолор 223,3 миң га, же 17,3 пайызды түзөт. Бул жерлердин  керектүү бөлүгүн үрөнчүлүк, мал чарбачылык жана дыйкан фермердик чарбалар колдонушат.
Айдоо аянттарынын башка категориядагы жер колдонуучулар (өнөр жай, транспорт, өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактары, токой жана суу фонддор ж.б.) жалпы айдоо аянтынын 10,1 миң га, же 0,8 пайызын ээлейт.

Аналитическая информация о ходе проведения  уборочных  работ сельскохозяйственных   культур  в 2018 году по  состоянию  на  8  августа

            Как показывает анализ процентное соотношение сельхоз площадей к хозсубъектам нижеследующее:
Основная часть сельхозугодий 924,1 тыс. га относится к крестьянско-фермерским хозяйствам или составляет 71,8% от общей площади пахотных земель.
- государственные и коллективные хозяйства – 54,4 тыс. га или 4,2%;
- земли населенных пунктов 75,9 тыс. га или 5,9 %.
Земли сельскохозяйственного назначения государственного фонда сельхозугодий  составляют 223,3 тыс. га или 17,3%. Основная часть этих земель используется семеноводческими и племенными хозяйствами.
Площади земель других категорий составляет – 10,1 тыс. га или 0,8% от общей площади сельхоз земель.

Подробнее
Новость 31 июля

Республикада 2018-жылдын түшүмү үчүн  айыл чарба өсүмдүктөрүнүн себүү аянттары боюнча маалымат

         Кыргыз Республикасынын жазгы талаа жумуштарынын жыйынтыктоо отчету боюнча  2018-жылдын түшүмү үчүн Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн себүү аянттары төмөндөгүдөй:
2018 жылы бардык чарбалык категория боюнча жалпы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн себүү аянты 1214,9 миң гектарды түзүп, өткөн жылга салыштырганда 8,3 миң га, же 0,7% жогору болду.
Мындан тышкары, күздүк себүү аянттары өткөн жылга салыштырганда 11,6 миң гектарга көп болгон же 7,9%  өскөн,
Ошондой эле, көп жылдык чөптүн аянттары өткөн жылга караганда 8,0 миң га, же 2,5 пайызга жогорулаган. 
Дан эгиндин себүү аянттары (чанактууларды, күрүчтү, кара күрүчтү  жана гречиханы) эсептебегенде 553,4 миң гектар болуп, өткөн жылга салыштырганда 8,2 миң гектарга, же 1,5 пайызга көбөйгөн, анын ичинен:
-буудай 253,8 миң гектарга себилип, 3,9 миң гектарга, же 1,6 % көп;
-арпа 193,1 миң га, же 0,4 миң га, же 0,2 пайызга көп себилди;
-дандык жүгөрүнүн  аянты 3,7%  жогорулап,105,1 миң га түздү;
Ал эми чанактуу өсүмдүктөрдүн аянты 61,6 миң га түзүп, өткөн жылга караганда 2,8 миң га же 4,8 пайызга жогору болду;
-картөшкө 84,4 миң га, же 1,7 пайызга көп;
-пахтанын аянты дагы 2,5 миң га, же 12,0 пайыз жогору;
-тамеки  0,1 миң га, же 12,6 пайыз түздү
Алэми кант кызылчанын себүү аянтты – 1,0 миң га кыскарып, же 6,0 пайыз төмөдөгөн,

Май өсүмдүгү – 4,3 миң га азайып, же 12,6 % төмөдөгөн.

Подробнее
Новость 30 июля

Проект по выращиванию семенного картофеля принесет в ближайшее время  положительные результаты
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики   Нурбек Мурашев  встретился с представителями  Кыргзыско –Россйского и Узбекского совместного предприятия  ОсОО «Семенной картофель», а  также с  президентом картофельного Союза Российской федерации - С. Лепухиным,   генеральным  директором предприятий «Воловская техника» -В. Щербаковым, и А. Королевым- заместителем генерального директора ОсОО «Малино». На встрече стороны обсудили проект по развитию центра  первичного семеноводства картофеля «Дон- Алыш».
Для справки: в  марте 2018 года  в рамках Межправительственного Соглашения между Кыргызской Республикой,  Российской Федерацией и Республикой Узбекистан на территории Кыргызской республики  было создано ОсОО «Семенной картофель. Цель данного сем хозяйства заключается в производстве  качественного семенного картофеля для нужд КР и сопредельных государств,   внедрение современных технологий, а также обучение специалистов данного отрасли.

Подробнее
Новость 30 июля

Кыргыз Республикасынын Ветеринардык Статуардык органынын I Республикалык конференциясы өткөрүлдү

2018-жылдын 28-июлунда Ысык-Көл облусунда Корумду айылында “Симирам” конок үйүндө Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак –аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы  Ветеринардык палатасынын Уставдык милдеттерин камсыздоо максатында Жеке ветеринардык адистердин 1- Республикалык конференциясын өткөрдү.

Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак –аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин адистери, Ветеринардык палатасынын адистери жана Республиканын 7 облусунун жеке ветеринардык вет врачтары катышты.

Подробнее

[пред]  [1-6]  ...  [43-48]  [49-54]  [55-60]  [61-66]  [67-72]  [73-78]   [показать все]


Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок